Carrito de compras

Associació Espanyola

de Criadors i Propietaris

de Cavalls de Pura

Raça Mallorquina.

 


Contacto:

AECABMA

CAVALL MALLORQUÍ
Plaça de's Blanquer 46
07300 Inca

Illes Balears

Espanya

cavallmallorqui@yahoo.es

Teléfonos: 639308565                        659325481

                 

¿Quiere hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra asociación, utilice nuestro formulario de contacto para recibir información. ¡Le esperamos!

Cita previa al telf.: 659325481

{{business_hours}}

Ens pots trobar a les xarxes socials.

Origen del P.R.Mallorquina

 

 

 

 

El caballo de Pura Raza Mallorquina tiene su origen en la ribera sur de la Europa Occidental.

Caballos que forman un tronco morfológica y originariamente son el caballo Sardo, el San Fratellano de Sicilia, el Murguese, el Menorquín,...

 

Antiguamente se le dió un uso principalmente en las labores agrícolas así como en la producción mulatera, cuyos efectivos se exportaban sobre todo a América.

 

El P.R.Mallorquín dispone, desde el año 1989, de Libro Genealógico gestionado por la Asociación Española de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura Raza Mallorquina.

 

Anualmente la Asociación organiza un Concurso Morfológico, el cual, además de cumplir con el objetivo principal de mejora de la raza, promueve la difusión y promoción de nuestro caballo.

Es una raça pròpia de l’Illa de Mallorca que, malgrat la continuada intromissió de races foranes succeïda durant els dos darrers segles, s’ha pogut mantenir diferenciada i mantenir el tipus originari que hom pot veure encara avui en dia.

 

  Origen  

El cavall mallorquí, està englobat dins el grup de cavalls d’origen meridional de la península ibèrica, de bona grandària, forts i aptes pel treball, que donà lloc, entre altres poblacions, a la raça catalana, avui ja desapareguda, a la mallorquina i a la menorquina. El contacte de segles amb l’altre grup ètnic estès pel Nord d’Espanya, va aportar segurament alguna característica, com poden ser el color de la capa i pelatge, propis d’aquestes races. L’actuació afortunada de diferents grups afeccionats va aconseguir no tan sols la recuperació d’aquesta raça en un moment molt difícil, sinó que, a demés es definís el morfotipus oficial a través del Registre Matrícula obert a Madrid, per la Jefatura de Cria Caballar del Ministeri de Defensa.

 

  Característiques  

És un animal de caràcter tranquil, fort, rústic i molt sobri. És de conformació eumètrica, sublongilini i de perfil fronto-nasal lleugerament convex. La seva silueta és esvelta i el color de la seva capa és negra.   Característiques més destacades   El cap és allargat, sec i descarnat, de grandària mitjana tirant a grossa, amb les orelles petites, dretes i quasi sempre plenes de pèl. Els ulls són foscs i ben manifests per lo marcades que són les arcades orbitals. El morro és ample i fort amb els oronells poc destacats. El coll és curt, i encara que profund no és gaire ample. La cabellera és abundant i el pèl és fort i gruixat. Té un pit ample i el costellam arquejat. L’esquena és recte, malgrat té tendència a ensellar-se amb l’edat. La gropa és llarga i inclinada i, en general de musculatura plana. Les extremitats són ben aplomades, poc musculades , amb travadors llargs i oblics, ben dotats de pèl i amb els genolls i garrons forts i amples. Els potons són també amples i forts. La coa és de inserció baixa, llarga i de pèl llarg i fort. El color del pèl és el negre, en totes les seves variants, el que li dona un aspecte elegant i seriós. S’accepten petites taques blanques a la cara en forma d’estel o cordó.  

 

Dades generals  

L’entrada de races foranes a l’illa de Mallorca des de meitat del segle XIX fins bona part del segle XX va ocasionar a partir del primer terç de segle, la progressiva desaparició de les eguassades de raça mallorquina, la qual cosa acompanyada de la substitució de la tracció animal per la mecànica, motivà per via indirecta una despreocupació total pel manteniment d’aquesta raça en puresa. La consecució del Registre – Matrícula de la Raça Mallorquina, a l’any 1988, acompanyada del esforç de molt diverses institucions i persones va marcar una fita decisiva per aquesta raça. El cens d’animals registrats, a setembre de 2002, supera els 150 caps.

 

La funcionalitat d’aquest raça, que havia estat sempre de treball i de producció mulatera ha passat els darrers anys a una orientació de cria en puresa per la pràctica de l’equitació. Atesa la seva harmonia de formes, l’elegància del color negre de pèl i el ser un animal dòcil i tranquil, el cavall de raça mallorquina té avui en dia una elevada cotització al mercat, el que fa preveure la seva estabilitat com a raça, no sols mereixedora de conservar perquè és nostra, sinó per la importància que la seva genètica significa.